Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności W dniu 27 stycznia 2011 r. podpisano umowę warunkową o dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie"
 
Aktualności
 
W dniu 27 stycznia 2011 r. podpisano umowę warunkową o dofinansowanie projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie"

Marszałek Adam Jarubas, wicemarszałek Grzegorz Świercz i prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska - Kasprzak podczas sesji Sejmiku Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27 stycznia 2011 r. podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”.

O szczegółach projektu sygnatariusze umowy poinformowali podczas poprzedzającej sesję konferencji prasowej. W spotkaniu uczestniczyła także Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Podpisanie umowy

 

Projekt „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” jest największym projektem telekomunikacyjnym finansowanym z funduszy strukturalnych w obecnej perspektywie finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Swym zasięgiem obejmuje pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Efektem tego przedsięwzięcia będzie utworzenie regionalnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych. Projekt jest realizowany przez samorządy województw i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowało koncepcję i jest odpowiedzialne za koordynację prac. Podpisanie przez województwo świętokrzyskie warunkowej umowy o dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości jest ważnym krokiem w kierunku rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia, jednak kluczową dla powodzenia projektu jest decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej. Aktualnie negocjacje z KE w tej sprawie prowadzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego jest szacowana na około 202 mln zł z tego koszty kwalifikowane stanowią 166 mln zł. Wkład własny województwa w realizację projektu to koszt 8,3 mln zł, natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa wynosi 158 mln zł, pozostałe wydatki stanowią koszty niekwalifikowane. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie około 1400 km sieci światłowodowej i utworzenie 148 węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić punkt styku dla operatorów telekomunikacyjnych zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku.

Data utworzenia: czwartek, 27 stycznia 2011r.
 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10