Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Memorandum na rzecz budowy sieci szerokopasmowych o opodatkowaniu kabli
 
Aktualności
 
Memorandum na rzecz budowy sieci szerokopasmowych o opodatkowaniu kabli

Za utrzymaniem zwolnienia od podatku kabli w kanalizacji teletechnicznej opowiedzieli się jednogłośnie na nadzwyczajnym posiedzeniu 3 lutego w MAC członkowie Komitetu Sterującego „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych”.

 - Utrzymanie dobrego otoczenia dla inwestycji, w tym otoczenia podatkowego jest absolutnie jednym z naszych priorytetów – powiedział na spotkaniu minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Zapewnił, że MAC podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko i jest przeciwny nakładaniu dodatkowym podatków na operatorów telekomunikacyjnych.

Propozycję nieopodatkowania kabli umieszczonych w kanalizacji kablowej – a zatem utrzymanie obecnego stanu prawnego – zawiera przygotowany w MAC projekt ustawy samorządowej (projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw). Ma ona zmienić wiele ustaw, w tym ustawę o opłatach i podatkach lokalnych. Prace nad projektem trwają teraz w rządzie.

„Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych” jest otwartym porozumieniem między administracją rządową, samorządową i przedstawicielami rynku telekomunikacyjnego. Jego celem jest współdziałanie w zakresie wypracowania właściwego i przyjaznego otoczenia prawnego i administracyjnego, a także stworzenia platformy współpracy i konsultacji w zakresie inicjatyw związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz społeczeństwa informacyjnego.

Memorandum zrzesza dużą część podmiotów obecnych na polskim rynku telekomunikacyjnym, w tym: samorządów wojewódzkich, organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, krajowych i międzynarodowych dostawców rozwiązań sprzętowych, a także samych operatorów poczynając od największych graczy rynkowych do podmiotów działających jedynie na rynkach lokalnych. Zróżnicowana struktura sygnatariuszy działa na korzyść wypracowywanych rozwiązań, które są wynikiem konsensusu wszystkich zainteresowanych środowisk i będą mogły być sprawnie i szybko wdrażane. Wypracowane w jego ramach rozwiązania mają usprawnić działania Ministerstwa. Ich efektem mają być też rekomendacje, które miałyby przyspieszyć rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce.

Europejska Agenda Cyfrowa (EAC) określiła cele w perspektywie roku 2020 w zakresie rozwoju infrastruktury szerokopasmowej, w tym m.in. zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Cele EAC znalazły odzwierciedlenie w Narodowym Planie Szerokopasmowym (NPS), który 8 stycznia 2014 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. NPS zakłada, że inwestycje operatorów telekomunikacyjnych będą stanowiły kluczowy element w realizacji przez Polskę celów EAC. Operatorzy telekomunikacyjni będą też głównymi beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Źródło: https://mac.gov.pl/dzialania/memorandum-na-rzecz-budowy-sieci-szerokopasmowych-o-opodatkowaniu-kabli/

 

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10