Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Finał konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”
 
Aktualności
 
Finał konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”

Aż 2641 prac uczniów z całego województwa świętokrzyskiego wzięło udział w konkursie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zorganizowanym wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Komendę Wojewódzką Policji oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

 

Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania  Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym oraz upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu to główne cele konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zorganizowanym wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Dla tych, którzy najbardziej wykazali się pomysłowością i zaangażowali się w przygotowane prac, Województwo Świętokrzyskie i Grupa Allegro ufundowało nagrody, które zostały wręczone na konferencji kończącej projekt w dniu 20 lutego 2014r. w Świętokrzyskim centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej k/Nowej Słupi.

 

Konkurs cieszył się bardzo dużą popularnością wśród uczniów i ich opiekunów. Aby uczeń mógł wziąć w nim udział, jego szkoła musiała również się zaangażować i spełnić kilka warunków. Szkoła musiała zorganizować spotkania przedstawicieli policji z uczniami na których funkcjonariusze przekazali zagrożenia związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością i odpowiedzialnością prawną nieletnich. Nauczyciele musieli przeprowadzić zajęcia z bezpiecznego korzystania z Internetu i możliwości wykorzystania go do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym, a szkoła musiała wyłonić laureatów lokalnych. Łącznie w 102 szkołach zorganizowano spotkania, w których wzięło udział 18 889 uczniów a swoje prace nadesłało aż 2 641 uczniów.

 

Podsumowanie konkursu było okazją do zaprezentowania działań mających na celu popularyzowanie szeroko pojętego Społeczeństwa Informacyjnego.. 

 

Na konferencji podsumowującej konkurs „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze” zaprezentowano działania mające na celu popularyzowanie powstającej „Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie", realizowanej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz zaprezentowanie celów i znaczenie działalności Obserwatorium technologii informacyjno-komunikacyjnych (Obserwatorium ICT), przygotowywanego w ramach projektu „One - Observatory Network to Enhance ICT Structural Funds Absorption - Sieć Obserwatoriów do monitorowania absorpcji funduszy strukturalnych poprzez technologie ICT)realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC - projektami realizowanymi przez Biuro Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Partnerami projektu była również „Grupa Allegro”, oraz „Fundacja Dzieci Niczyje”.

Patronat honorowy nad projektem objęli:

Adam Jarubas – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Bożentyna Pałka–Koruba – Wojewoda Świętokrzyski,

Małgorzata Muzoł – Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach:

 

Kategoria I – szkoły podstawowe. Uczniowie przygotowali prezentację dla swoich rodziców i innych członków rodziny na temat efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonali indywidualnie.

 

Kategoria II – gimnazja. Uczniowie przygotowali spot informacyjny na temat możliwości efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonali w zespołach dwuosobowych.

 

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne. Uczniowie przygotowali spot informacyjny na temat możliwości efektywnego i bezpiecznego wykorzystania szerokopasmowego łącza do Internetu w życiu codziennym. Pracę wykonali w zespołach dwuosobowych.

 

Szkoły podstawowe

Nagroda

Uczeń

Opiekun

Nazwa szkoły

Miejscowość

I nagroda

Maciej Pabian

Wiesława Cecot

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

Morawica

II nagroda

Michał Skorzyński

Beata Nowak

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

Starachowice

III nagroda

Jan Młynarczyk

Zdzisław Jamróz

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach

Kielce

wyróżnienie

Gałęzowski Patryk

Wiesława Cecot

Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego

Morawica

wyróżnienie

Anna Sikora

Katarzyna Dulęba

Szkoła Podstawowa im. Świętokrzyskich Partyzantów AK

Wielka Wieś

wyróżnienie

Jakub Kopciara

Joanna Białkiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy

Wiślica

wyróżnienie

Wiktoria Głuszek

Jolanta Korba

Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa

Ćmińsk

wyróżnienie

Karolina Szymkiewicz

Iwona Szyszkowska

ZSzO Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 Roku

Małogoszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoły gimnazjalne

Nagroda

Uczeń

Uczeń

Opiekun

Nazwa szkoły

Miejscowość

I nagroda

Kamil Brandeburg

Przemysław Pyk

Tomasz Słuszniak

Katolickie Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki

Kielce

II nagroda

Julia Walkowska

Justyna Serwicka

Beata Nowak

Społeczne Gimnazjum STO

Starachowice

III nagroda

Anna Libera

Zuzanna Gierczak

Lucyna Wygoda

Publiczne Gimnazjum w Bukowej

Bukowa

wyróżnienie

Maria Wilczyńska

Paweł Szkwarek

Monika Tomaszewska

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 17 Specjalnych

Kielce

wyróżnienie

Jan Wawszczak

Bartosz Sikorski

Beata Nowak

Społeczne Gimnazjum STO

Starachowice

wyróżnienie

Marta Grad

Marta Pałka

Urszula Metrycka

I Publiczne Gimnazjum w Słupi

Słupia

wyróżnienie

Kamil Genczarek

Sylwia Trela

Anna Stawska

Gimnazjum nr 3

Jędrzejów

wyróżnienie

Marta Grzesiak

Piotr Szymkiewicz

Lucyna Wygoda

Publiczne Gimnazjum w Bukowej

Bukowa

 

 

Szkoły ponadgimnazjalne

Nagroda

Uczeń

Uczeń

Opiekun

Nazwa szkoły

Miejscowość

I nagroda

Łukasz Woś

Przemysław Woś

Iwona Kruk

III LO z Oddz. Integr.

Kielce

II nagroda

Konrad Dołomisiewicz

Igor Dołomisiewicz

Tomasz Dygulski

Zespół Szkół

Staszów

III nagroda

Joanna Olszewska

Kacper Suska

Tomasz Dygulski

Zespół Szkół

Staszów

wyróżnienie

Monika Jastrząb

Adrianna Lipiec

Grażyna Baran

Zespół Szkół Leśnych

Zagnańsk

wyróżnienie

Maciej Czarnecki

Mariusz Wsół

Edyta Kolasa

V Liceum Ogólnokształcące

Kielce

wyróżnienie

Karolina Laskowska

Piotr Łataś

Agnieszka Walaś

Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Kielce

wyróżnienie

Grzegorz Wójcik

Dawid Zawada

Tomasz Dyrulski

Zespół Szkół

Staszów

wyróżnienie

Daria Żak

Adrian Rulak

Grażyna Baran

Zespół Szkół Leśnych

Zagnańsk

 

 

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10