Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności PARP zweryfikował listę projektów budowy sieci dostępowych w Polsce Wschodniej do wsparcia
 
Aktualności
 
PARP zweryfikował listę projektów budowy sieci dostępowych w Polsce Wschodniej do wsparcia

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała  ostateczną listę wniosków zatwierdzonych do dofinansowania po pozytywnym rozpatrzeniu protestów w ramach działania II.1 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w konkursie, który trwał do dnia 31 lipca 2013 r.

W konkursie złożono 105 wniosków o dofinansowanie, z czego 88 spełniało  kryteria formalne (podlegające ocenie merytorycznej). PARP ostatecznie rekomendował 36 wniosków do dofinansowania oraz dodatkowo 7 wniosków po pozytywnym rozpatrzeniu protestów: Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia  sięgnęło 142 492 104,88 zł.

To oznacza, że w sumie jest to kwota niższa niż gdy PARP po raz pierwszy w grudniu ubiegłego roku ogłaszał listę projektów do dofinansowania w tym konkursie. Wówczas rekomendował 46  wniosków. Ogólna wartość rekomendowanego wsparcia wynosiła 165 722 994,30 zł. Jednak wówczas po opublikowaniu listy PARP musiał ją weryfikować m.in. ze względu na protesty, że niektóre z projektów wcale nie przewidywały budowy sieci w białych plamach, tylko na obszarach, gdzie już ktoś świadczy takie usługi.

PARP w marcu tego roku  ogłosił drugi konkurs na budowę sieci dostępowych w Polsce Wschodniej. Łączny szacunkowy budżet do rozdysponowania w ramach konkursu to  ok. 60 mln zł. Na razie nie została on jeszcze rozstrzygnięty.

Źródło PARP, własne

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/parp-zweryfikowal-liste-projektow-do-wspracia-budowy-sieci-dostepowych-w-polsce-wschodniej.html

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10