Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Jak postępuje budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej
 
Aktualności
 
Jak postępuje budowa Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej

W Warszawie obyło się XVIII posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania omówiono postęp rzeczowo-finansowy realizowanych w makroregionie projektów budowy sieci szerokopasmowej dokonany w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

– Kolejne miesiące będą kluczowe dla realizacji projektów, ponieważ do ukończenia inwestycji pozostało zaledwie 8 miesięcy. W związku z tym, beneficjenci muszą mobilizować wykonawców do przyspieszenia prac budowlanych oraz budowy węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych dla osiągnięcia założonych celów – podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel, która przewodniczyła spotkaniu.

Z planowanych 10 424 km sieci, dotychczas wybudowano odcinki o długości 6 776 km, co stanowi 65 proc. planu. Najwięcej kilometrów – 2498 – powstało w województwie lubelskim. W pozostałych województwach wybudowano: 1 688 km w województwie warmińsko-mazurskim, 1 166 w podlaskim, 799 km w świętokrzyskim, a w podkarpackim - 625 km. Podczas posiedzenia Komitetu podkreślono, że dla powodzenia całego projektu bezwzględnie konieczna jest intensyfikacja prac w województwie podkarpackim, gdzie zaawansowanie robót wynosi niespełna 30 proc.

Za najbardziej istotne aspekty realizacji projektów na obecnym etapie, członkowie komitetu uznali m.in.: utrzymanie tygodniowego monitoringu postępu prac SSPW, sprawne przeprowadzanie procedur związanych z odbiorami zaprojektowanej i wybudowanej sieci, nadrobienie opóźnień przez województwo podkarpackie w pracach budowlanych i zachowanie tempa budowy w pozostałych województwach, terminowe zakończenie postępowań związanych z wyborem operatora infrastruktury w województwach lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim, a także niezwłoczne przedłożenie harmonogramu prac w zakresie ustalania oferty dla operatorów telekomunikacyjnych, zawierającej cennik oraz wzory umów, które będą obowiązywały w ramach projektów.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

http://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/jak-postepuje-budowa-sieci-szerokopasmowej-polski-wschodniej.html

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10