Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015"
 
Aktualności
 
Konkurs "Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015"

Kolejna edycja konkursu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015" dedykowana jest dla uczniów wszystkich typów szkół z województwa świętokrzyskiego.

 Informacja o współfinansowaniu z EFRR

Tegoroczna edycja Konkursu zostanie przeprowadzona dzięki wsparciu finansowemu z projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie", realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cele konkursu:

 • Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
 • Zwiększenie poziomu wiedzy uczniów i ich rodziców na temat możliwości wykorzystania Internetu do pełnego uczestniczenia w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
 • Wojewoda Świętokrzyski,
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Patronat medialny:

 • Radio Kielce,
 • TVP Kielce,
 • Echo Dnia.

Projekt adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół. Zaplanowane zostały następujące działania:

 • spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 • lekcje poświęcone tematyce projektu,
 • konkurs dla uczniów,
 • konferencja podsumowująca.

Kategorie konkursu:

 • Kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych

  Uczniowie indywidualnie przygotowują pracę plastyczną, która mogłaby być wykorzystana jako nadruk na koszulkę promującą hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Uczniowie wykonują pracę samodzielnie w dowolnej technice plastycznej z wyłączeniem technik przestrzennych (wydzieranka, collage z elementami plasteliny itp.) Mile widziane są prace malarskie, rysunkowe (pastele olejne, kolorowe tusze itp.). Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć. Projekt powinien obejmować przód koszulki. Należy przyjąć założenie, że koszulka jest w białym kolorze. Praca plastyczna nie powinna zawierać elementów literniczych. Praca powinna być wykonana na arkuszu o formacie A3 – 297 mm x 420 mm w układzie wertykalnym (wysokość pracy powinna być dłuższym bokiem).

 • Kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

  Uczniowie indywidualnie przygotowują folder promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Wszystkie elementy graficzne muszą być wykonane samodzielnie przez ucznia. Nie jest dopuszczalne korzystanie z gotowych klipartów, grafik, zdjęć (uczniowie mogą natomiast wykorzystać własne fotografie). Folder należy opracować elektronicznie w postaci 4 stron formatu A5 (kartka A4 złożona na pół). Wersja ostateczna folderu powinna być dostarczona w postaci pliku typu .pdf.

 • Kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

  Uczniowie przygotowują spot informacyjny promujący hasło Dnia Bezpiecznego Internetu 2015: „Razem tworzymy lepszy Internet". Pracę wykonują w zespołach dwuosobowych. Długość spotu nie powinna przekraczać 1 min. (format plików .flv, .mp4, .avi., rozdzielczość min. 720p, )

W konkursie mogli wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do udziału w projekcie „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2015", tzn.:

 • Prześlą formularz zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w terminie do 20 marca 2015 r.
 • Zorganizują spotkanie funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.
 • Przeprowadzą z uczniami zajęcia związane z tematyką konkursu.

Ważne:

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że uczniowie szkół podstawowych wykonują prace indywidualnie, a uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w dwuosobowych zespołach.

Dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!

Regulamin wraz z załącznikami dostępny na stronie ŚCDN.

Źródło: ŚCDN

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10