Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Rząd promuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 
Aktualności
 
Rząd promuje Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Polska to jedyny kraj UE, który zdecydował się na utworzenie programu poświęconego szeroko rozumianej cyfryzacji – powiedziała minister Maria Wasiak podczas briefingu prasowego poprzedzającego konferencję promującą Program Polska Cyfrowa (PO PC), która 26 maja 2015 r. odbyła się w Warszawie.

- Wyjątkowość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa polega na tym, że znalazły się w nim  wszystkie obszary związane z cyfryzacją – przekonywał Roman Dmowski, wiceminister Administracji i Cyfryzacji. Wiceszef MAC mówił o tym, że „PO PC to bardzo konkretne narzędzie, które z jednej strony ma zapewnić dostęp do internetu szerokopasmowego (I oś), co będzie się odbywało w oparciu o e-usługi publiczne (II oś). Przy tym jeszcze chcemy pomóc osobom wykluczonym cyfrowo (III oś). Dzięki tym narzędziom mamy szanse na komplementarne działanie”.

Minister Dmowski przypomniał, że w ramach I osi wspierane będą projekty budowy sieci NGA (sieci nowej generacji) umożliwiające zapewnienie użytkownikowi końcowemu dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. Promowana będzie nie tylko budowa nowych sieci, ale także rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów infrastruktury dostępowej.

Mówił też o tym, że w ramach II osi Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji realizuje również własne projekty w obszarze interoperacyjności. Przez MAC złożone zostały wnioski o dofinasowanie następujących projektów:

- uproszczenie i elektronizacja procedur administracyjnych dla obywatela i przedsiębiorcy,
- informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze, integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem krajowej szyny usług,
- dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eIDAS,
- jedno okienko obywatela do komunikacji z administracją publiczną i nie tylko.

Wiceszef MAC przypomniał też, że aby bezpiecznie i kreatywnie korzystać z pojawiąjących się coraz to nowych możliwości, które oferuje gospodarka cyfrowa, niezbędne jest wyposażenie Polek i Polaków w każdym wieku w adekwatne kompetencje cyfrowe. Dla młodych osób jest to szansa na atrakcyjne zatrudnienie, sukces zawodowy, a dla osób starszych szansa na bardziej komfortowe i samodzielne życie. Podkreślał, że rozwijanie kompetencji cyfrowych Polaków jest niewątpliwie jednym z ważniejszych wyzwań cywilizacyjnych przed którymi stoi Polska.

Przypomniał także, że za realizację zadań związanych z wdrażaniem PO PC odpowiedzialna jest jednostka podległa ministrowi administracji i cyfryzacji – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (dawniej WWPE).

Z kolei minister Maria Wasiak mówiła o tym, że „Polska to jedyny kraj UE, który zdecydował się na utworzenie programu poświęconego szeroko rozumianej cyfryzacji.”

Szefowa MIR w rozmowie z dziennikarzami wspomniała, że faktyczna realizacja PO PC rozpoczęła się już pod koniec ubiegłego roku, kiedy ogłoszono pierwszy konkurs. Wsparcie  otrzymają projekty związane z tworzeniem systemów informatycznych dostarczających e-usługi. Skróci to czas potrzebny na realizację różnego typów spraw oraz ułatwi kontaktu obywateli z urzędami.

– Polska Cyfrowa to program bardzo wymagający, stawiający przed nami duża wyzwanie cywilizacyjne i kulturowe – zaznaczyła minister Wasiak otwierając konferencję. Jednocześnie dodała, że jest on niezbędny. – Chciałabym, by dzisiejsza konferencja była rzetelnym forum wymiany zdań, opinii, uwag na temat wszystkich aspektów, które mogą się przysłużyć do jak najlepszego wykorzystania szansy na objęcie cyfryzacją wielu dziedzin życia i upowszechnienie technologii informacyjnych w społeczeństwie – podkreśliła minister.

W wydarzeniu uczestniczyła również wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel , która przedstawiła korzyści z projektów współfinansowanych z funduszy programu.

– Polska Cyfrowa jest jednym z elementów układanki całego systemu funduszy UE.  Działanie z niego realizowane będą komplementarne do tych podejmowanych z pozostałych programów – poinformowała na wstępie wiceminister. – Świat realny i wirtualny nawzajem się przenikają, współistnieją, a człowiek który jest w środku, musi dzisiaj w sposób umiejętny i rozważny korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych – dodała. Mówiąc o osiach priorytetowych wiceszefowa resortu podkreśliła, że nie działamy w próżni. Przywołała przykłady działań współfinansowanych z funduszy UE 2007-2013 i wykonanych z ich wsparciem przedsięwzięć, dotyczących m.in. budowy sieci szerokopasmowych. Podkreśliła, że zdobyte doświadczenia w tym zakresie z pewnością zaprocentują przy realizacji projektów finansowanych z programu Polska Cyfrowa. 

Źródło: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10