Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności 95 proc. sieci szerokopasmowej w Polsce Wchodniej gotowa
 
Aktualności
 
95 proc. sieci szerokopasmowej w Polsce Wchodniej gotowa

Wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel przewodniczyła obradom XX Komitetu ds. Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej (SSPW). Podczas spotkania przedstawiono stan realizacji regionalnych projektów SSPW. Wydano także rekomendacje dotyczące dalszych działań w projektach składających się na warte blisko 1,5 mld zł przedsięwzięcie finansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. SSPW obyło się w formie wideokonferencji. Uczestniczyli w nim marszałkowie województw Polski Wschodniej lub ich zastępcy, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Urzędu Komunikacji Elektroniczne (UKE).


Iwoan Wendel podkreśliła, że w ostatnim czasie nastąpiło przyspieszenie prac budowlanych, dzięki czemu w Polsce Wschodniej wybudowano już blisko 95 proc. z planowanych 10,5 tys. km sieci szerokopasmowej (2896 km w województwie lubelskim, 1852 km – podlaskim, 1397 km – świętokrzyskim, 2275 km – warmińsko-mazurskim i 1685 km – podkarpackim). Na Podkarpaciu postęp prac projektowych i budowlanych jest najniższy. Dlatego beneficjent i wykonawca powinni pilnie podjąć działania, które zapewnią terminową realizację przedsięwzięcia.

Dodatkowo w ramach projektów SSPW przeszkolono niemal 6,9 tys. osób, co stanowi blisko 90 proc. liczby docelowej (7730). Do końca sierpnia br. wszystkie regiony powinny zakończyć instalację światłowodów oraz wyposażanie węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych, jak również przyspieszyć procedury odbioru wybudowanych odcinków sieci. Priorytetem jest także podpisanie przez województwo podlaskie i świętokrzyskie umowy z Operatorem Infrastruktury oraz zakończenie komponentu szkoleniowego w tych regionach. Za kluczowe w realizacji projektów SSPW członkowie Komitetu uznali też przyspieszenie działań dotyczących opracowania i zatwierdzenia przez UKE oferty dla operatorów telekomunikacyjnych.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to przedsięwzięcie składające się z pięciu projektów realizowanych przez samorządy województw makroregionu. Ich łączna wartość to blisko 1,5 mld zł, z czego 1 mld zł to unijne dofinansowanie. Zakrojona na szeroką skalę inwestycja, zapewni dostęp do szerokopasmowego Internetu 90 proc. gospodarstw domowych oraz wszystkim instytucjom publicznym i przedsiębiorcom działającym w makroregionie.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10