Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Kto chce budować sieć w Świętokrzyskiem?
 
Aktualności
 
Kto chce budować sieć w Świętokrzyskiem?

Samorząd województwa świętokrzyskiego rozpoczął ocenę ofert, które wpłynęły w przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowego Internetu w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Chętnych jest dziewięciu, przy czym województwo podzieliło zamówienie na cztery obszary inwestycyjne, a wykonawcy mogli składać ofertę na wybrane części zamówienia.

Okazało się, że dwa podmioty, które złożyły swe oferty ubiegają się o zamówienie w każdym obszarze inwestycyjnym. Są to konsorcjum skupione wokół Wasko ze spółkami Fonbud i D2S oraz hiszpańska firma z Madrytu Aeronaval de Construcciones e Instalaciones.

Czterech z chętnych do budowy świętokrzyskiej sieci złożyło ofertę tylko na jeden obszar inwestycyjny. I tak olsztyński Sprint chciałby budować sieć we wschdoniej części województwa obejmującej m.in. powiaty staszowski, sandomierski i opatowski (III obszar inwestycyjny). Niejako po sąsiedzku inwestycję w tym obszarze chciałby też prowadzić przedsiębiorstwo innowacji technicznych Optronik z Lublina, które zaoferowało korzystniejszą cenę niż Sprint. Poznański Eltel złożył natomiast ofertę na budowanie sieci w środkowej części województwa (część II zamówienia) obejmującego m.in. powiaty kielecki i starachowicki. Z kolei konsorcjum firm Energopol z Sosnowca i RCI z Poznania chciałoby się przymierzyć do budowy sieci we wschodniej części woj. świętokrzyskiego (część I zamówienia) obejmującego m.in. powiaty konecki i skarżyński.

Trzy firmy chciałyby się podjąć budowy sieci na dwóch obszarach inwestycyjnych. Są to Atem z Gdynii (I i IV część zamówienia), Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych (I i III część zamówienia oraz Hawe Budownictwo z Legnicy (II i III część zamówienia).

Największa liczba oferentów ubiega się o realizację inwestycji w III obszarze inwestycyjnym (wschodnia część województwa), bo na tę część zamówienia wpłynęło aż sześć ofert.

Stosunkowo najmniejsze zainteresowanie wśród oferentów było obszarem inwestycyjnym na południu województwa (część zamówienia IV) obejmującego m.in. powiaty włoszczowski, pińczowski, buski, jędrzejowski, na który wpłynęły tylko trzy oferty.

W przetargu województwo określiło wstępnie kwoty jakie zamierza przeznaczyć na poszczególne części zamówienia. Niektóre ze złożonych ofert były wyższe niż kwoty określone w przetargu. Na przykład Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, który ubiega się o budowę sieci w całym województwie złożył oferty wyższe na każdą część zamówienia niż to zaplanowało województwo. W przypadku drugiego obszaru inwestycyjnego wszystkie złożone oferty opiewają na wyższe kwoty niż zakładano w ogłoszonym przetargu. Najniższe ceny za swe usługi zaproponował natomiast gdyński Atem, który ubiega się o dwie części zamówienia.

Województwo liczy, że wykonawcy będą wyłonieni ostatecznie jeszcze w tym roku.

Budowa sieci szerokopasmowego internetu w województwie świętokrzyskim ma kosztować 202 mln zł, z czego 158 mln zł to unijne dofinansowanie. W regionie świętokrzyskim ma powstać do końca 2014 roku blisko 1500 km sieci światłowodowej oraz 148 tzw. węzłów dystrybucyjnych. Dzięki temu 90 proc. mieszkańców województwa świętokrzyskiego uzyska dostęp do szerokopasmowego internetu. Obecnie około 56 proc. mieszkańców nie ma łączności z internetem.

Marek Jaślan

źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/inwestycje/kto-chce-budowac-siec-w-swietokrzyskiem.html

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10