Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Aktualności
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny, którą jest oferta Wykonawcy:

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych

ul. Zabraniecka 8, 03-872 Warszawa

Cena oferty wyniosła 34 367 430,01 złotych (brutto).

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum w składzie:

WASKO S.A. – Lider Konsorcjum; ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

FONBUD Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum; ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław

D2S Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum; ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Cena oferty wyniosła 39 563 805,27 złotych (brutto).

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

OPTRONIK Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych Sp. z o.o.

ul. Energetyków 10, 20-468 Lublin

Cena oferty wyniosła 24 219 930,00 złotych (brutto).

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum w składzie:

WASKO S.A. – Lider Konsorcjum; ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

FONBUD Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum; ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław

D2S Sp. z o.o. – Uczestnik Konsorcjum; ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Cena oferty wyniosła 51 510 978,94 złotych (brutto).

Pełna informacja w: http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-5-000-000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-zaprojektowanie-i-wykonanie-pasywnej-infrastruktury-sieci-szerokopasmowej-w-ramach-projektu-Siec-Szerokopasmowa-Polsk,16522,15711.html

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10