Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Sieć szerokopasmowa w Świętokrzyskiem. Jest zgoda Brukseli
 
Aktualności
 
Sieć szerokopasmowa w Świętokrzyskiem. Jest zgoda Brukseli

14 stycznia 2013 r. Komisja Europejska wydała zgodę na dofinansowanie pierwszej części Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. Powstanie ona w województwie świętokrzyskim. Akceptacja Brukseli oznacza, że projekt jest w pełni zgodny z polityką UE, a region otrzyma na jego realizację prawie 156 mln zł. To pierwsza decyzja w Polsce dla projektu regionalnej sieci szerokopasmowej.

Zgoda na dofinansowanie to dopełnienie wcześniejszych działań województwa. Świętokrzyskie jako pierwsze z 5 województw w Polsce Wschodniej rozstrzygnęło również przetarg na budowę sieci szerokopasmowej. Powstanie tam 1,4 tys. km światłowodów, a sieć obejmie swoim zasięgiem ponad 230 tys. osób. Województwo otrzyma prawie 156 mln złotych z Programu Rozwój Polski Wschodniej na budowę sieci światłowodowych. Koszt świętokrzyskiego projektu to ponad 200 mln zł.

Świętokrzyska sieć to część przedsięwzięcia Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW), które powstaje w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Celem projektów SSPW jest zwiększenie dostępu do Internetu na terenie pięciu województw Polski Wschodniej wśród mieszkańców, firm i instytucji. W efekcie powstanie nowoczesna infrastruktura ICT, obejmująca ponad 10 tys. km światłowodów i ponad tysiąc węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych. Przeszkolonych zostanie też kilka tysięcy osób zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Rozbudowana infrastruktura światłowodowa umożliwi rozwój usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usług nowej generacji – NGA. Całkowity koszt projektów to około 1,4 mld zł.

Konieczność akceptacji projektu przez Komisję Europejską wynika z wartości przedsięwzięcia. Jego koszt przekracza bowiem 50 mln euro, a realizacja takiej inwestycji wymaga osobnej zgody UE. Dlatego dokumenty trafiają do Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej, gdzie analizuje się celowość wydatkowania tak dużych kwot. Komisja ocenia szczególnie spójność z Priorytetami Programu i z innymi politykami wspólnoty, a także wkład projektu w osiągnięcie celów Programu.

Pozostałe cztery projekty – województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego – czekają na decyzję Brukseli. Trwają przetargi, prace ziemne rozpoczną się w tym roku.

Zatwierdzenie dofinansowania przez Komisję Europejską to ostatni etap formalnej akceptacji projektów. Do tej pory wszystkie z nich uzyskały zgodę Brukseli na pomoc publiczną, tj. potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Siecszerokopasmowawswietokrzyskiem_jestzgodaBrukseli_15012013.aspx

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10