Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Większa centralizacja inwestycji w sieci ze wsparciem unijnym
 
Aktualności
 
Większa centralizacja inwestycji w sieci ze wsparciem unijnym

Podczas konferencji „Sieci Szerokopasmowe – od inwestycji szerokopasmowych do skoku cywilizacyjnego” zastanawiano się, co można zmienić, by w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 projekty budowy sieci były realizowane sprawniej.

Duże rozproszenie działań okazuje się jednym z największych problemów przy efektywnym zagospodarowaniu środków unijnych, jakie otrzymała Polska na działania związane z budową infrastruktury internetowej w perspektywie finansowej 2007-2013. W przyszłej perspektywie finansowej będzie inaczej i w ramach wyodrębnionego programu Polska Cyfrowa znajdzie się gros środków na cyfryzację (10 mld zł). Do takiego działania zachęcała Polskę Komisja Europejska. Skupienie działań w jednym programie powinno sprawić, że zarządzanie nimi będzie prostsze – mówiła podczas konferencji Ewa Wnukowska, dyrektor departamentu koordynacji programów regionalnych i cyfryzacji w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego – Należy się też spodziewać, że więcej środków zostanie przeznaczanych na sieci dostępowe niż na  dystrybucyjno-szkieletowe – dodała Wnukowska.

Podczas konferencji dyskutowano m.in., co można zmienić, aby w przyszłej perspektywie finansowej nie popełniać błędów, które dziś utrudniają prowadzenie inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowych

Zródło:http://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/wieksza-centralizacja-inwestycji-w-sieci-ze-wsparciem-unijnym.html

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10