Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Aktualności Regionalne warsztaty organizowane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 
Aktualności
 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej z terenu województwa świętokrzyskiego na regionalne warsztaty (szkolenia tematyczne) związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących realizacji inwestycji telekomunikacyjnych z zakresu zajęcia pasa drogowego, lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz oceny oddziaływania na środowisko w ramach Projektu Systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu.

 

Szkolenia odbędą się:

Data:                           05-06.08.2013r.      

Godziny:                      9:00 – 15:00

Miejsce:                       Sala nr 3, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Al. IX wieków Kielc 3

 

Podczas warsztatów w praktyczny sposób omówione zostaną zagadnienia związane z zajęciem pasa drogowego i wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych (1 dzień warsztatów), a także zagadnienia związane z lokalizacją sieci szerokopasmowych, w tym z problematyką oddziaływania na środowisko (2. dzień warsztatów). Zaprezentowane zostaną także najczęściej popełniane w tym zakresie błędy i sposoby ich uniknięcia.

 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m.in.: 

 • Procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • Obowiązki lokalizacji kanałów technologicznych i warunki ich udostępniania,
 • Zgłoszenia i pozwolenia na budowę,
 • Wymogi przepisów prawa dot. ochrony środowiska,
 • Modelowe rozwiązania i rekomendacje.

 

Na warsztaty szczególnie zapraszamy zarządców dróg (wszystkich kategorii) przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych, pracowników urzędów wojewódzkich odpowiedzialnych dotyczące zaangażowanych w procedury lokalizacji inwestycji celu publicznego i jednostek im podległych oraz przedstawicieli podmiotów realizujących sieci szerokopasmowe.

 

Agenda

1. dzień: szkolenie z zakresu zajęcia pasa drogowego prowadzone pod kątem promowania wykorzystania pasa drogowego na cele inwestycji telekomunikacyjnych.

 1. Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego
 2. Szczegółowe procedury uzgadniania i wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym szczególnie z ustawą o drogach publicznych i rozporządzeniami do niej, ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem możliwych ryzyk i rekomendowanych sposobów postępowania, zarówno dla inwestycji w regionalne sieci szerokopasmowe jak i inne inwestycje telekomunikacyjne, kompleksowe omówienie kwestii opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym omówienie sposobu ich obliczania oraz dobre praktyki w tym zakresie. Omówienie wpływu ,ustalanych przez jst, wysokości stawek na możliwości rozwoju sieci szerokopasmowych, w kontekście szans rozwoju społeczno-gospodarczego jakie się z tym wiążą.
 3. Kompleksowe omówienie obowiązku lokalizacji kanałów technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ze szczegółowym omówieniem możliwości uzyskania zwolnienia z tego obowiązku, wraz z omówieniem w procedury, treści wniosku oraz załączników do niego. Przedstawienie kosztów budowy kanałów technologicznych względem całości wartości inwestycji drogowych. Omówione zostaną kwestie warunków udostępniania zlokalizowanych kanałów technologicznych dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym rekomendacje w tym zakresie dotyczące m.in. kwestii ustalania wysokości opłat, warunków technicznych udostępnienia, określania czasu trwania umów.

 

2. dzień: szkolenie z zakresu lokalizowania sieci szerokopasmowych oraz obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu do inwestycji telekomunikacyjnych.

 1. Wstęp – znaczenie społeczno-gospodarcze inwestycji w sieci szerokopasmowe, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego, Omówienie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w telekomunikacyjnym procesie inwestycyjnym pod kątem koniecznych do uzyskania decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przy uwzględnieniu przepisów ustawy Prawo budowlane), a także pozwoleń na budowę i zgłoszeń, przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa oraz praktyki inwestycyjnej.
 2. Obowiązki i procedury związane z zachowaniem wymogów przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska, w tym obszarów Natura 2000, w toku realizacji inwestycji telekomunikacyjnych - z uwzględnieniem kwestii problematycznych dotyczących technologii bezprzewodowych, w tym lokalizacji stacji bazowych,
 3. Przedstawione zostaną modelowe rozwiązania i rekomendacje dotyczące przeprowadzenia tych procedur z punktu widzenia organu administracji publicznej jak i inwestora, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów realizujących projekty budowy regionalnych sieci szerokopasmowych,

     

Udział w szkoleniach jest bezpłatny a ilość miejsc ograniczona. Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podstawą zakwalifikowania jest zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i przesłanie, drogą elektroniczną, wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program szkoleń na 1 dzień można znaleźć tutaj.
Program szkoleń na 2 dzień można znaleźć tutaj.

Ankietę zgłoszeniową na 1 dzień można znaleźć tutaj.
Ankietę zgłoszeniową na 2 dzień można znaleźć tutaj.

Regulamin rekrutacji można znaleźć tutaj.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10