Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Aktualności
 

W dn. 30.11.2012r. ogłoszone zostały wyniki konkursu dla beneficjentów na najlepszą stronę internetową projektu realizowanego przy udziale dofinansowania z Programu Rozwój Polski Wschodniej, pn. „Pokaż swoją stronę internetow@”. Strona realizowanego przez województwo projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, została uznana za jedną z najlepszych.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium ceny, którą jest oferta Wykonawcy:

 

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło, że do 17 grudnia można zgłaszać uwagi do Narodowego Planu Szerokopasmowego – programu rozwoju infrastruktury szerokopasmowej nowej generacji.

 

Umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej-województwo świętokrzyskie" z przedstawicielami firmy SAFEGE, podpisali w poniedziałek 26 listopada marszałek Adam Jarubas oraz wicemarszałek Grzegorz Świercz. Województwo świętokrzyskie jako pierwsze w Polsce rozpoczyna realizację projektu.

 

W dniach 22-23 listopada br. w Warszawie odbędzie się konferencja „Rozwój Usług i Sieci Szerokopasmowych” organizowany przez Puls Biznesu.  Częścią konferencji będzie panel dyskusyjny „Dobre praktyki w zakresie przygotowania infrastruktury – plusy i minusy inwestycji w poszczególnych regionach”, w którym w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego będzie uczestniczył Arkadiusz Bąk – Kierownik Projektu SSPW – województwo świętokrzyskie.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta Wykonawcy: SAFEGE Parc de l’Ile, 15-27 rue du Port92000 Nanterre, France reprezentowany przez: SAFEGE Oddział w Polsce ul. Solec 22, 00-410 Warszawa.

 

Krajowe Forum Szerokopasmowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na konferencję „W drodze do cyfrowej Europy” organizowaną w ramach spotkań informacyjno-doradczych projektu SIPS. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2012 r. w Warszawie w hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport przy ul. Żwirki i Wigury 1.

 

Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje jednodniowe, bezpłatne szkolenia w Warszawie w zakresie wymagań formalno-merytorycznych naborów wniosków w ramach działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”. Szkolenia odbędą się 16 i 19 listopada 2012 r. (szkolenie zaplanowane na 15 listopada zostało odwołane).

 

Samorząd województwa świętokrzyskiego rozpoczął ocenę ofert, które wpłynęły w przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci szerokopasmowego Internetu w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Chętnych jest dziewięciu, przy czym województwo podzieliło zamówienie na cztery obszary inwestycyjne, a wykonawcy mogli składać ofertę na wybrane części zamówienia.

 

Europa rozpoczyna właśnie proces przechodzenia na nową technologię cyfrową. Nowe aplikacje i usługi, począwszy od e-zdrowia do chmur obliczeniowych i telewizji hybrydowej, oferują ogromne korzyści dla obywateli i przedsiębiorstw oraz stanowią stymulują wzrost naszej gospodarki. Wiele z tych nowych pomysłów nie może jednak być realizowanych w oparciu o szerokopasmowe sieci ADSL, w których wykorzystuje się kable miedziane. Nie możemy pozwolić na to, aby nasze sieci stanowiły barierę dla tych olbrzymich możliwości ─ potrzebujemy inwestycji w nową infrastrukturę zapewniającą duże szybkości. Do osiągnięcia tego celu potrzebujemy silnego sektora telekomunikacyjnego, który zapewnia tę kluczowa infrastrukturę.

 

Przedsiębiorcy budujący sieci dostępowe ze wsparciem funduszy unijnych z działania 8.4 POIG powinni otrzymywać dodatkową premię punktową przy ocenie projektów w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach słabo zaludnionych – postuluje grupa robocza do spraw finansowania projektów szerokopasmowych utworzona w ramach Memorandum Szerokopasmowego. Komitet sterujący Memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowych przekazał resortowi cyfryzacji pierwsze rekomendacje dotyczące budowy sieci szerokopasmowych. Jednym z przedłożonych postulatów jest właśnie wprowadzenie dodatkowej premii dla operatorów, jeśli budują sieć w obszarach słabo zaludnionych. Zgodnie z propozycją przedsiębiorąca realizujący projekt w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 wynosi do 20 włącznie, mógłby otrzymać dodatkowo sześć punktów przy ocenie wniosku o dofinansowanie. Liczba dodatkowych punktów zmniejsza się do zera, jeśli projekt realizowany w gminie, gdzie liczba gospodarstw domowych na 1 km2 przekracza 800.
- Rekomendacje będą miały istotny wpływ na kształt nowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej Unii na lata 2014 – 2020 – stwierdziła wiceminister administracji i cyfryzacji Małgorzata Olszewska

 

Województwo świętokrzyskie w ocenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) jest tym, które na obecnym etapie najlepiej sobie radzi z realizacją projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.
https://www.polskaszerokopasmowa.pl/artykuly/swietokrzyskie-prymus-w-projekcie-sspw.html

 

W dniu 16 sierpnia 2012 r portal polskaszerokopasmowa.pl zamieścił informację dotyczącą wywiadu z Panią Iwoną Wendel - wiceminister rozwoju regionalnego, która to poinformowała, iż prace nad projektem Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej znacznie przyspieszyły.

źródło: http://www.polskaszerokopasmowa.pl/aktualnosci/wedlug-mrr-budowa-sieci-we-wschodniej-polsce-przyspiesza.html

 

6 sierpnia 2012 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie (WWPE) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie II rundy aplikacyjnej 2012 r. w ramach działania 8.3 PO IG (walka z wykluczeniem cyfrowym). Nabór wniosków rozpoczął się w dniu 20 sierpnia 2012 r. i będzie trwał do 21 września 2012 r. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach II rundy 2012 wynosi: 103 890 333,43 PLN.

Zródło: http://www.wwpe.gov.pl/index.php?params[section_id]=24&params[category_id]=207&params[id]=1381

 

W dniu 13 sierpnia 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie"

Termin składania ofert 01.10.2012 godzina 12:00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-5-000-000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-zaprojektowanie-i-wykonanie-pasywnej-infrastruktury-sieci-szerokopasmowej-w-ramach-projektu-Siec-Szerokopasmowa-Polsk,15730,15711.html

 

05 lipca 2012r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej- województwo świętokrzyskie”. Postępowanie to rozpoczyna realizację części pasywnej sieci szerokopasmowej budowanej w ramach projektu.

Termin składania ofert 06.09.2012 godzina 12.00

Termin otwarcia ofert 06.09.2012 godzina 13.00

http://bip.sejmik.kielce.pl/Artykul-Przetarg-nieograniczony-o-wartosci-powyzej-200000-EURO-ktorego-przedmiotem-jest-pelnienie-funkcji-Inzyniera-Kontraktu-w-projekcie-Siec-szerokopasmowa-Polski-Wschodniej--wojewodztwo-swietokrzyskie,15720,15533.html

 

29 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie otrzymało informację o pozytywnym wyniku oceny wniosku przeprowadzonej przez Instytucję Pośredniczącą PO RPW (PARP) oraz Instytucję Zarządzającą PO RPW (MRR) i przekazaniu wniosku do Komisji Europejskiej.

Miło jest nam podkreślić, że jest to pierwszy wniosek z Polski w zakresie budowy sieci szerokopasmowej, który pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną i jako pierwszy trafił do Brukseli.

 

W dniu 12 czerwca 2012 Województwo Świętokrzyskie jako pierwsze województwo w kraju złożyło wniosek o notyfikację dużego projektu. Dokument wraz z załącznikami liczy ponad 1000 stron i stanowi kompletny opis inwestycji zawierający analizy popytu, wrażliwości, model realizacji projektu oraz kompletną analizę finansową.

 

W dniu 05 czerwca 2012 w Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się konferencja połączona z warsztatami zorganizowana we współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego (ERISA) pt. „Internet nowej generacji w Polsce Wschodniej”. W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, przedstawiciele samorządów województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiciele firm z branży ICT.

 

W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zawartymi w decyzji notyfikującej pomoc publiczną, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do przekazania deklaracji udostępnienia istniejącej infrastruktury dla celów realizacji projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” (w skrócie SSPW).

 
Ścieżka artykułu:
sspw.umws.pl/Strona główna Aktualności
copyrights © 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tel.: 41 342 17 21, fax: 41 344 52 65
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sspw.umws.pl/

Biuro Społeczeństwa Informacyjnego
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce