Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_ALLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
Adapter

Pasywny element optyczny połączenia rozłącznego. Służy do łączenia dwóch złączy światłowodowych zarówno tego samego typu (np. po obu stronach złącze SC) jak i różnych typów (tzw. hybrydowy adapter łączący np. złącze FC i SC), zapewniając centryczne pozycjonowanie rdzeni włókien optycznych. Adaptery możemy usystematyzować w kilku kategoriach: wielo i jednomodowe, simplexowe i full-duplexowe i inne. Często w terminologii adapter występuje także pod nazwami: łącznik centrujący, tulejka centrując

ADSL

(ang. Asymmetric Digital Subscriber Line) Asymetryczna cyfrowa linia abonenc­ka, standard transmisji danych w sieci dostępowej realizowany w oparciu o kable telefoniczne miedziane

BPON

(ang. Broadband Passive Optical Net­work) Szerokopasmowa pasywna sieć świa­tłowodowa bazująca na architekturze punkt–wielopunkt z podziałem mocy sygnału optycznego. Standard ten pozwala na uzyskanie przepływności do 1,25 Gbit/s i jest zgodny z zalece­niem ITU-T G.983.

Brownfield

(dosłownie z ang. brązowe pola)Z punktu widzenia inwestycji teleko­munikacyjnej to obszar zabudowany i zasiedlony, często z już istniejącą infrastrukturą wymagającą uzupeł­nienia, rozbudowy.

CWDM

(ang. Coarse Wavelength Division Mul­tiplexing) Technika „rzadkiego” zwielokrot­nienia z podziałem długości fali, używanego w transmisji optycznej. CWDM wykorzystuje do 16 długości fal, z odstępem co 20 nm w zakresie 1270–1610 nm, podczas gdy każda z fal może przenosić informację niezależnie od siebie.

Zasięg transmisji może przekroczyć nawet 100 km i zależy od:

  • mocy laserów,
  • tłumienia światłowodu, muliplekserów i demuliplekserów,
  • czułości odbiorników.

Równocześnie można prowadzić transmisję w obydwu kierunkach dzięki zastosowaniu zależnych kierunkowo sprzęgaczy optycznych. Na 8 długościach fali, w trzecim oknie transmisyjnym gdzie tłumienność jednostkowa jest najniższa, można przesyłać 16 niezależnych kanałów!

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10