Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
Data Center

(ang. Centrum Danych) Punkt w sieci teletransmisyjnej, w któ­rym ulokowane są systemy pamięci masowych przechowujące dane oraz serwery i sprzęt transmisyjny.
W centrach danych wykorzystuje się dodatkowe (nadmiarowe) przyłączenia od różnych dostawców internetowych, dostawców energii elektrycznej. Często są również zaopatrzone we własne generatory prądu na wypadek zaniku zasilania.

Ważnym parametrem jest tzw. uptime serwera – czyli czas nieprzerwanej pracy komputera który zazwyczaj mieści się w granicach 3×9 czyli 99,9%

DOCSIS

(ang. Data Over Cable Service Interface Specification) Standard transmisji danych w sieci telewizji kablowej.

DSL

(ang. Digital Subscriber Line) Cyfrowa linia abonencka, standard transmisji danych realizowanej w oparciu o kable telefoniczne mie­dziane.
Jest to technika szerokopasmowego dostępu do internetu, gdzie wykorzystywany jest dużo większy zakres częstotliwości niż w wąskopasmowym dostępie. Dodatkowo, pasmo jest podzielone na kanały dzięki czemu równolegle można przesyłać dane zarówno w postaci analogowej jak i cyfrowej. Na przykład analogowa komunikacja głosowa zajmuje pasmo do 4000 Hz a komunikacja cyfrowa od 10 kHz do 1,1 MHz.

Dukty światłowodowe

Korytka kablowe wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. Są stoso­wane w obiektach telekomunikacyj­nych do prowadzenia stacyjnych kabli światłowodowych między stojakami teletransmisyjnymi i przełącznicami światłowodowymi.

DWDM

(ang. Dense Wavelength Division Mul­tiplexing) Technika „gęstego” zwielokrotnienia z podziałem długości fali używanego w transmisji optycznej. DWDM wyko­rzystuje 40 lub 80 długości fal (kana­łów), z odstępem odpowiednio co 0,8 lub 0,4 nm w zakresie 1525–1610 nm.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10