Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
E-2000

Standard rozłącznego złącza świa­tłowodowego z ferrulą 2,5 mm. Obu­dowa złącza E-2000 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a łączenie odbywa się poprzez wsunięcie do adaptera i zatrzaśnięcie. Złącza E-2000 są wyposażone w klapkę za­bezpieczającą czoło automatycznie po wypięciu złącza z adaptera. Mogą występować w wersjach polerowania E-2000/PC i E-2000/APC.

EDFA

(ang. Erbium-Doped Fiber Amplifier) Wzmacniacz światłowodowy do­mieszkowany erbem. Stosowany do wzmacniania sygnału optycznego bez konwersji do postaci elektrycz­nej. Pozwala na zwiększenie zasięgu transmisji optycznej.

Element wytrzymałościowy kabla

Element, najczęściej w postaci pręta z włókna szklanego, umieszczony wzdłużnie w konstrukcji kabla świa­tłowodowego. Zwiększa odporność kabla na działanie sił rozciągających i zginających.

EPON

(ang. Ethernet Passive Optical Net­work) Ethernetowa pasywna sieć światło­wodowa bazująca na architekturze punkt–wielopunkt z podziałem mocy sygnału optycznego. Pozwa­la na osiągnięcie przepływności do 1,25 Gbit/s. Zgodna ze standardem IEEE 802.3ah.

Ethernet

Protokół transmisyjny stosowany w sieciach transmisji danych. Pole­ga na przesyłaniu danych w postaci tzw. ramek (składających się z na­główków z adresacją oraz danych). W zależności od standardu szybkość transmisji może wynosić: 10 Mbit/s (dla sieci Ethernet/10Base), 100 Mbit/s (dla Fast Ethernet/100Base), 1 Gbit/s (dla GigaBit Ethernet/1000Base) lub 10 Gbit/s (dla 10 GigaBit Ethernet). Protokół Ethernet został opisany w standardzie IEEE 802.3.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10