Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
FC

Standard rozłącznego złącza świa­tłowodowego z ferrulą 2,5 mm. Obu­dowy złącza FC są wykonane z me­talu, a łączenie odbywa się poprzez wsunięcie do adaptera i dokręcenie gwintowanego pierścienia. Złącza FC mogą występować w wersjach polerowania FC/PC i FC/APC.

FEC

(ang. Forward Error Correction) Nadmiarowe kodowanie korekcyjne. Pozwala zdekodować poprawnie sy­gnał który uległ niewielkim zniekształ­ceniom w czasie transmisji.

Fibre Channel

Standard transmisji, służący najczęściej do łączenia pamięci masowych. Fibre Channel (w skrócie FC) może mieć szybkość 1 Mbit/s, 2 Mbit/s, 4 Mbit/s, 8Mbit/s i 10 Mbit/s. FC może być opar­ty zarówno na medium miedzianym, jak i na kablach światłowodowych.

FIDIC

(franc. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) Międzynarodowa Federacja Inżynie­rów Konsultantów.

FTTB

(ang. Fiber To The Buliding) Jedna z architektur światłowodowych sieci dostępowych w której optyczne zakończenie sieciowe zlokalizowa­ne jest w budynku wielorodzinnym (np. na najniższej kondygnacji). Dalej sygnał optyczny jest konwertowany na elektryczny i prowadzony oka­blowaniem miedzianym do lokalu abonenta.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10