Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
Lącznik mechaniczny

Element służący trwałemu połącze­niu dwu włókien światłowodowych metodą mechaniczną (przez zaciska­nie). Spotykane jest także określenie: spoina lub spaw mechaniczny.

LC

Standard miniaturowego rozłączne­go złącza światłowodowego z ferru­lą 1,25 mm. Obudowa złącza LC jest wykonana z tworzywa sztucznego a łączenie odbywa się poprzez wsunię­cie do adaptera i zatrzaśnięcie. Złącza LC mogą występować w wersjach polerowania LC/PC i LC/APC.

LS0H

(ang. Low Smoke Zero Halogen) Typ materiału, z którego wykonywa­ne są powłoki kabli światłowodowych stacyjnych lub mikrorurki wewnątrz­budynkowe, spełniający wymaga­nia ochrony przeciw pożarowej (nie podtrzymywanie ognia, ograniczone wydzielanie dymu i brak zawartości szkodliwych halogenków).

LX.5

Standard miniaturowego rozłączne­go złącza światłowodowego z ferrulą 1,25 mm. Obudowa złącza LX.5 jest wykonana z tworzywa sztucznego, a łączenie odbywa się poprzez wsu­nięcie do adaptera i zatrzaśnięcie. Wyróżnikiem złącza LX.5 jest klapka zabezpieczająca czoło automatycznie po wypięciu złącza z adaptera. Złącza LX.5 mogą występować w wersjach polerowania LX.5/PC i LX.5/APC.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10