Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
MAC Adres

(ang. Media Access Control Adress) Unikatowy identyfikator urządzenia w sieci używany w warstwie łącza danych.

Mikrokabel światłowodowy

Kabel optyczny o mniejszej średnicy niż typowy kabel liniowy o takiej sa­mej liczbie włókien, przeznaczony do stosowania w mikrokanalizacji.

Mikrokanalizacja

System mikrorurek przeznaczony do prowadzenia mikrokabli światłowo­dowych. Obok mikrorurek w skład systemu mikrokanalizacji wchodzą także dwudzielne elementy rozga­łęziające i uszczelniające, łączniki mikrorurek i rurociągów, skrzynki zapasu mikrokabli i inne.

  • Mikrokanalizacja zewnętrzna System mikrokanalizacji instalowa­ny w kanalizacji teletechnicznej lub bezpośrednio w ziemi.
  • Mikrokanalizacja wewnętrzna System mikrokanalizacji instalowany w budynkach, spełniający wymogi ochrony przeciwpożarowej (mikrorur­ki są wykonane z materiału LS0H).

Minibreakout

Potoczna nazwa wielowłóknowego kabla światłowodowego stacyjnego, stosowanego wewnątrz budynków. Kabel taki posiada włókna zabezpie­czone tubą o średnicy 0,9 mm, co ułatwia ich wydzielanie i zabezpiecza je podczas montażu.

Mufa światłowodowa

Rodzaj obudowy, w której nastę­puje połączenie lub odgałęzienie kabli światłowodowych. Włókna są w niej spawane termicznie i układa­ne w odpowiednich kasetach spa­wów, a konstrukcja mufy zapewnia bezpieczeństwo wykonanego połą­czenia. Najczęściej spotykane mufy kołpakowe to konstrukcje z tworzywa sztucznego, hermetyczne, zamykane zaciskiem mechanicznym z porta-mi kablowymi uszczelnionymi ele­mentami termokurczliwymi. Czasem w terminologii występuje także pod nazwami: osłona złączowa, osłona światłowodowa.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10