Celem projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”  jest obniżenie bariery inwestycyjnej wejścia na rynek dla operatorów dostępowych poprzez przybliżenie węzłów dystrybucyjnych do skupisk potencjalnych odbiorców usług szerokopasmowych.

... to korzyści dla:
społeczeństwa Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
społeczeństwa
więcej »  
biznesu Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
biznesu
więcej »  
administracji Sieć szerokopasmowa - korzyści dla
administracji
więcej »  
 

Uwaga!

Realizacja rzeczowa projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie" została zakończona 31 grudnia 2015r. Od stycznia 2016r., wybrany w przetargu Operator Infrastruktury, w oparciu o wybudowaną sieć świadczy usługi telekomunikacyjnie. Informacje dotycząca oferty i warunków dostępu do sieci SSPW znajdują się na stronie oswss.pl.

Wybudowanie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej było pierwszym etapem w drodze do zapewnienia możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego na terenie województwa świętokrzyskiego. Drugim etapem jest budowa sieci tzw. ostatniej mili, do której Operatorzy Sieci Dostępowych mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – dz. 1.1. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani informacjami dotyczącymi rozwoju Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Województwa Świętokrzyskiego zapraszamy na stronę rssws.umws.pl.

 
 
Logowanie
 
 
 

 
 
 
Logo 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego
Jesteś tutaj: Strona główna Słownik
 

Słownik

COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_TEXT
COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_BEGIN COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_CONTAINS COM_SEOGLOSSARY_SEARCH_EXACTCOM_SEOGLOSSARY_SEARCH_LIKE
COM_SEOGLOSSARY_ALLABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
COM_SEOGLOSSARY_GLOSSARIES_TTERM COM_SEOGLOSSARY_FORM_LBL_GLOSSARY_TDEFINITION
Kabel wieloparowy

Kabel telekomunikacyjny składający się z wielu par przewodów miedzia­nych.

Kanalizacja pierwotna

Rury HDPE o średnicy 100 lub 110 mm. Służy jako rura osłonowa dla kanali­zacji wtórnej. Mogą być w niej tak­że instalowane wiązki mikrorurek cienkościennych.

Kanalizacja teletechniczna

Rodzaj uzbrojenia terenu służący do celów telekomunikacyjnych. Włókno światłowodowe wymaga ochrony przed oddziaływaniem czynników mechanicznych i klimatycznych, dlatego też pierwszym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem, jest powłoka zewnętrzna światłowodu. Kolejnym zabezpieczeniem jest kanalizacja teletechniczna.

W skład kanalizacji wchodzi:

  • kanalizacja pier­wotna – rury o średnicy 100 lub 110 mm, służy jako rury osłonowe dla kanalizacji wtórnej,
  • kanalizacja wtórna – to najczęściej rury o średnicy 32 mm instalowane wewnątrz rury kanalizacji pierwotnej (1 rura kanalizacji pierwotnej 110 mm mieści pakiet 4 rur kanalizacji wtórnej 32 mm)

Kanalizacja wtórna

Instalowana jest wewnątrz kanalizacji pierwotnej. To najczęściej rury HDPE o średnicy 32 mm (przykładowo jedna rura kanalizacji pierwotnej 110 mm mieści pakiet czterech rur wtórnych 32 mm). W rurze kanalizacji wtórnej układane są kable światłowodowe liniowe lub alternatywnie mikrorurki cienkościenne.

Kaseta spawów

Element przełącznicy lub mufy, służący do umieszczenia i zabezpieczenia po­łączonych włókien światłowodowych. Kaseta zazwyczaj posiada: uchwyty pozwalające osadzić osłonki spawów termicznych (czasem opcjonalnie tak­że łączniki mechaniczne), elementy do prowadzenia i ułożenia włókien światłowodowych, pokrywę zabez­pieczającą.

 
 
 
     
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 
 
Projekt: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie" – współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Numer projektu: POPW.02.01.00-26-046/10